NOVO

Kamišibaj tabor KOLPA 2020

Strokovni tabor kamišibaj gledališča – Šokčev dvor – Žuniči – v Krajinskem parku Kolpa

26. do 28. 6. 2020

Tema letošnjega tabora je: Besedna in nebesedna komunikacija v kamišibaju.

Mentorica prvega dela izobraževanja bo Metka Damjan, gledališka lektorica, Borštnikova nagrajenka za dramaturški koncept. Predstavila in osredotočila se bo na spoznavanje dejavnikov in potek sporočanja ter načela praktične stilistike; udeležence bo usposabila za tvorjenje ustreznih, razumljivih in pravilnih ustnih in pisnih besedil. Mentor drugega dela bo Boštjan Oder, moderator/voditelj; predstavil bo nebesedno komunikacijo pri javnem nastopu. Udeleženci bodo spoznali kaj občinstvu sporoča njihova neverbalna komunikacija (govorica telesa). Delež nebesednega izražanja pri nastopu namreč predstavlja kar 55 odstotkov izražanja, 38 odstotkov ton glasu, glasovna modulacija in drugi glasovi, neposreden pomen besed pa 7 odstotkov. Če/ko boste spremenili govorico telesa, boste z občinstvom drugače sodelovali, zato se bodo spremenili tudi njihovi odzivi do vas.